जादु हेर्दा मान्छे परे दङ्ग Best magic show in tha world – 2016 || Magician Kamal Banset

19 replies
  1. Ganesh Sanu says:

    पाप लाग्ला यार यस्तो झुट बोले पछि . . Jpt

  2. amar majhi says:

    हैट म्याजिक लाई पनि जादु गर्या जस्तो पो गर्छ य

Comments are closed.